Informacje ogólne

Jesteśmy Stowarzyszeniem Aikido Shin Dojo, które tworzy grupa uczniów Sensei Adama Manikowskiego i Wojciecha Drąga (obaj 6. dan aikido). Aikido to japońska defensywna sztuka walki (samoobrony), której twórcą był O’Sensei Morihei Ueshiba. Aikido to: harmonia „Ai”, siła „Ki” i droga „Do”, czyli w wolnym tłumaczeniu – harmonijny sposób rozwoju, dlatego jest dla każdego, zapewniając rozwój fizyczny, społeczny, intelektualny oraz moralny.

Nasze treningi aikido realizowane są pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych nauczycieli – Christiana Tissier (8. dan), a współpraca z wieloma klubami z Polski oraz z zagranicy - głównie z Francji i Niemiec - daje możliwość wymiany doświadczeń oraz integrację, dzięki której budowane są relacje i kompetencje.

Treningi odbywają się w dojo w centrum Poznania przy ulicy Cichej 1 (obiekt AZS).

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie sportów i sztuk walki, a także szeroko pojętej kultury krajów Dalekiego Wschodu,
 2. ochrona i promocja zdrowia,
 3. popularyzowanie wiedzy o aikido oraz innych sztukach i sportach walki,
 4. wspieranie rozwoju fizycznego, mentalnego i duchowego,
 5. promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności w celu zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
 6. działanie na rzecz walki z wykluczeniem społecznym,
 7. aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
 8. działanie na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle rasowym, wyznaniowym, narodowościowym, orientacji seksualnej, etycznym, światopoglądowym i wszelkiego rodzaju szowinizmu

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

 • Prezes - Tomasz Kujawa
 • Wiceprezes Zarządu - Wojciech Grządzielski
 • Sekretarz Generalny - Rafał Stasik
 • Dyrektor Techniczny - Łukasz Drąg
 • Skarbnik - Monika Majchrzak

Komisja Rewizyjna:

 • Karolina Waszak
 • Bartosz Butkiewicz
 • Adam Iłenda

Do pobrania:

Kontakt

Kontakt ze Stowarzyszeniem: